MENU

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Kamilkorczynski.com gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.kamilkorczynski.com (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Kamilkorczynski.com

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jestem zobowiązany do poinformowania o następujących faktach i uprawnieniach:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kamilkorczynski.com z siedzibą w Warszawie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  3. Przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące Waszego ślubu/sesji.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

 

WŁASNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie obrazy i treści na tej stronie pozostają własnością Kamilkorczynski.com, Obrazy nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zamówienia zdjęć cyfrowych / drukowanych uprawniają nabywcę do własności fotografii, ale nie do praw autorskich, które pozostają w  Kamilkorczynski.com nawet po zamówieniu.

 

CLOSE MENU